Zuzana Aufrichtová

starostka Starého Mesta


S mojím tímom sme zrealizovali veľa dobrých projektov.

Modernizujeme školy a škôlky a zvyšujeme ich kapacity. Pracujeme na zlepšovaní kvality života staromestských seniorov. Verejný priestor meníme na krajší a bezpečnejší. To všetko napriek pandémii a kríze, s dodržaním zdravej finančnej disciplíny a nadštandardnej transparentnosti.

Príklady najvýznamnejších realizácií v období 2018 – 2022

Blumentálska ulica je dnes krajšia a bezpečnejšia pre všetkých – pre chodcov aj cyklistov, pre rezidentov aj tranzitujúcich.

Budovy našich škôl a škôlok prešli a stále prechádzajú rozsiahlymi rekonštrukciami. Začali sme s nimi v období pan- démie. Okrem toho, zvyšujeme kapacity škôl – na ZŠ Dubová pribudnú nové triedy a tiež moderný športový areál.

V Starom Meste máme na Palárikovej ulici nové zariadenie pre seniorov. Moderné vybavenie, komfort, odborný a ľudský personál.

Obnovujeme historické záhrady (napr. Medická či Slubeko- va záhrada). Tie majú v husto zastavanom prostredí Starého Mesta obrovský význam.

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová je slovenská aktivistka, architektka – urbanistka a komunálna politička. Od roku 2018 je starostkou mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Od roku 2018 je členkou Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy a poslankyňou Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, kde od 27. septembra 2020 zastáva post predsedníčky poslaneckého klubu SaS-OKS-NOVA.

Pôsobí vo viacerých komisiách (Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby, Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mestského zastupiteľstva). Ako poslankyňa zastupuje občanov aj na úrovni Bratislavského samosprávneho kraja (od 2017) – tu pôsobí v Komisii životného prostredia, regionálneho rozvoja a územného plánovania, Komisii dopravy, Komisii kultúry a Mandátovej komisii.

FacebookLink